S.4D

Petar Sibinović
S-4D
24.may –  13.jun 2018.
transformArt gallery
Svetog Save 8, 11000 Belgrade

U seriji radova S. 4D Petar Sibinović bavi se strukturom četvrte dimenzije kroz istraživanje mikrosveta na potpuno nov i jedinstven način. Stvaranjem likovne impresije u neistraženom mikrosvetu otkrivamo sistem stvaranja u prirodi koji je centralna ideja u Petrovom radu proteklih 6 godina. Odakle kreće biće, odakle kreće čovek, pitanja su koja su motivisala umetnika da se vrati na sam početak i da ideju mistike,ideju da rad bude bez početka i kraja izjednači sa jednom sekvencom nezaustavljivosti života. Inovativnim korišćenjem hibridnih boja i ebru tehnike na specifičan način postiže mističnost materije koju želi da podeli i tako prikaže da svet oko nas nije potpuno jednostavan.

Crtanje na vodi ovoga puta ga odvodi iz svoje izlagačke prirode skulptura . Radom i igrom kroz crteže velikih formata uvodi u svet mikronivoa koji za njega predstavljaju umetnost. Teži da stvara kao priroda, kao voda polazeći od samog čoveka koji je sačinjen od vode, ovladao je tehnikom i nadogradio svoj umetnički opus ujedno ostajući veran apstrakciji i osnovama vajarstva od kojih je počeo.

Petar Sibinović diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti 2010, na smeru vajarstvo a od 2011. je na doktorskim studijama. U budućnosti želi da nastavi eksperimentisanje sa materijalima na njemu svojstven način, korišćenjem svakodnevnih materijala koji u modernoj skulpturi nisu bili korišćeni.