Manja Lekić

Manja Lekić svoje zamisli realizuje u multimedijalnim okruženjima sa akcentom na vizuelnu komunikaciji u analognim i digitalnim formatima knjige i ilustracije. Pojmovi detinjstva, igre i igračaka su centralni u njenom estetskom izrazu i bivaju stalan izazov – da li je igračka konkretan objekat, kretanje materije u prostoru, odnos, sećanje, emocija, asocijacija ili skup svega navedenog. Trenutno se bavi digitalizacijom nastavnih sredstava sa ciljem da istraži odnos između digitalnog i tradicionalnog izdavaštva, tehničkih mogućnosti novih platformi i budućnosti odnosa igre, učenja i nastave.

Kao i na predhodnim izlaganjima, održaće će se i radionica sa decom koju vodi filološkinja Ksenija Markovic