LUDUS / 03

Manja Lekić & Ksenija Marković
LUDUS / 03

01. septembar – 16.septembar 2018.
transformArt gallery
Svetog Save 8, 11000 Belgrade

Ludus (lat.) je igranje. Igranje bez pravila, igranje bez nagrade, igranje kome se prepuštamo. Igranje u kome nije važno da li jesmo ili nismo sami. Igranje u kome je sve moguće. Ludus je tok svesti koji smo živeli kao deca a koji svakodnevnica sputava, kalupira, zahteva pravila, razlog, početak i neminovno, kraj. Ludus je potraga i sećanje koje možemo evocirati, prepoznati, poistovetiti sa sobom i nikad ga ne zaboraviti…

Projekat je nastao još pre nekoliko godina kao ideja o kreiranju kritične mase autora i publike koja bi se bavila temom igranja, i to kroz seriju interaktivnih platfromi putem kojih bi se u okviru date zajednice potencirala neophodnost vraćanja igri i toku svesti koji imamo kada se istoj prepustimo.

Svoj sadašnji format putujuće izložbe, “Ludus” je dobio tek ovog januara i to sa prvim izlaganjem u Ljubljani (galerija Poligon -> kreativni center). Serija digitalnih grafika predstavlja jedan ambijent za igranje, konkretno sećanje na konkretan prostor, predviđen samo za igru (park) i u kome su predstavljene igralice (ljuljaške, klackalice…).

Projekat uključuje i interakciju sa decom, tj. deca svojim spontanim pristupom pomažu odraslima da se prepuste igri čime se skreće pažnja na neophodnost rušenja jaza između stvaralaštva za decu, afirmacije detinjstva unutar kulturnih sadržaja i postojeće umetničke scene.