Sjećanja

Marija Džoganović, Balša Gobović, Marko Gošović
SJEĆANJA 

07. mart – 01. april 2020.
transformArt gallery
Svetog Save 8, 11000 Belgrade

Izložba “Sjećanja” obuhvata postavku fotografija, muzičkih kutija i multimedijalne instalacije “Virtual Box” autorke Marije Džoganović, autora Balše Gobovića i Marka Gošovića, iniciijalno nastala u organizaciji Centra mladih naučnika i umjetnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU).
Ova multimedijalna izložba na interesantan način i kroz mehanizam “Sjećanja” spaja fotografiju, zvuk i miksmediju. Fotografija je magijom vezana za uspomene i sjećanje. Od porodičnih albuma pa sve do modernih tehnoloških uređaja koji omogućavaju ljudima da zamrznu stvarnost oko sebe, fotografija oživljava na raznim ekranima, kao i društvenim mrežama i time predstavlja mnogo više od samog dokumenta, a to je doživljaj autora kroz mehanizam sjećanja. Zvuk, kao neodvojivi dio sjećanja, često nam vraća slike iz prošlosti, pa se može dovesti u vezu kako sa fotografijom, tako i sa drugim vizuelnim prikazima.
Jedan segment izložbe predstavlja postavku (projekciju) dvadesetak autorskih fotografija. Drugi segment izložbe predstavlja ozvučene i osvijetljene slike iz porodičnih albuma u ručno rađenim, drvenim muzičkim kutijama koji kroz muzičke mehanizme reprodukuje autorske melodije i bude sjećanje na djetinjstvo i odrastanje. Treći segment izložbe je multimedijalna instalacija sa kristalima koja preispituje temeljne dualizme: materijalno-nematerijalno, energija-masa; čovjek-kosmos. Kristali su zatvoreni u konstruisani crni objekat sa refleksnim površinama u formi dodekaedra, dok se snop svjetlosti usmjerava i umnožava odbijanjem o refleksne površine i kroz dejstvo kristala multiplicira, pa posmatrač uz pomoć kamere ima priliku da zaviri u “stvaralačku tajnu”.