Lucidus

Miloš Ilić 
LUCIDUS 

02. novembar – 19. novembar 2019.
transformArt gallery
Svetog Save 8, 11000 Belgrade

Svaki put kada pružimo ruku nekoj osobi, osećamo njenu energiju. Svaki dodir je vrsta konverzacije, svesne ili nesvesne, rukama se govori o često zaboravljenim ljudskim vrednostima, kao što su – prijateljstvo, mudrost, vera, pomoć i ljubav.Takav utisak sam stekla sažimajući poslednji opus slika Miloša Ilića, umetnika koji multiplikacijom ruku (osnovnim motivom njegovog stvaralaštva) – tom specifičnom likovnom naracijom, daje svoje odgovore na okruženje, otuđenje i vreme u kojem živimo.On slika, na prvi pogled, realistične kompozicije, jasnog crteža i skladnog kolorita, u kojima dominira svet mnogobrojnih ruku i šaka, na jednostavnim pozadinama. I upravo te umnožene ruke nam otkrivaju autentičan univerzum vanpojavnog i mističnog.

Koje to tajne čuvaju Miloševe slike… Neka od zastupljenih dela su kružnog oblika, kao što je “Oneironautics”- lucidno snevanje. Ono nam otkriva tematiku u kojoj su predstavljene različite rase i osobenosti, a čitamo ih kao simbol jedinstva i beskraja, što kružnica u svojoj suštini, i jeste. Iako su prikazane u različitim položajima, te ruke nam govore o univerzalnim vrednostima prijateljstva i zajedništva.

Skladnu, ali na drugačiji način – celinu, daje nam ruka koja blagosilja, a nosilac je vodoravne kompozicije – “Veza”. Ona je spona između isprepletanih ruku i šaka različitih boja kože i ličnih obeležja, kao što su tetovaže ili prstenje.

Bogatstvom kolorita i floralnih motiva izdvaja se kompozicija “Predatori”, ruku koje izbijaju iz egzotične vegetacije sa vešto uklopljenim zmijama, znakom besmrtnosti i obnavljanja. Jedna od prikazanih zmija, na vrhu slike je u napadu, razjapljenih usta ustremljena ka jednoj ruci, dok druga – koja je na samom dnu, i vreba… i pravi balans, svojim mirnim stavom.

Stvaralaštvo Miloša Ilića je višeslojno, jer sublimiše u sebi životno i mistično, realno i snevano. Transponujući govor ruku na jedinstven način, ovaj mladi umetnik ukazuje na otvorenost i iskrenost – koja nam svima često nedostaje.

U Beogradu, oktobra 2019                  Maja Živanović, novinar i likovni kritičar

————————————————————————————————————————————————

Each time you lend your hand to someone, you can feel the energy of that particular person. Every touch is a way of conversation, either conscious or unconscious. Through our hands we communicate about often forgotten human virtues like friendship, wisdom, faith, affability and love. That is my impression when observing the latest work collection of Milos Ilic, an artist who through multiplication of hands (his main artistic motive) as his specific artistic narration gives the answer to the social environment, to the alienation and the time in which we exist. At first sight he seems to paint realistic picture compositions through accuracy in forms and colour harmony where the world of numerous arms and hands dominates on the simple background. It is these hands that reveal to us the authentic universe of spiritual and mystical.

What secrets are kept hidden in Milos’ paintings? Some of his works are circular like the painting ‘’Oneironautics’’- lucid dreaming. They reveal to us a subject in which different races and personalities seem to be represented. We read them as symbols of unity and endlessness, which a circle basically is.
Although presented in different positions those arms speak to us about universal values of friendship and unity.

Harmonious unity, but in a different way, gives us the hand that is blessing and it is the central part of the horizontal composition called “The Connection”. It is the bond between interwoven arms and hands of different skin colour and personal features, like tattoos or rings.

Composition “The Predators” stands out with its affluence of colours and floral motives, hands emerging from exotic vegetation with skillfully embedded snakes, the sign of immortality and regeneration. One of the snakes at the top of the painting is in attack, mouth wide open aiming(darting) at one hand, while the other is lurking at the very bottom, making a balance with its peaceful posture.

The creation of Milos Ilic is layered because it sublimates life and mysticism, reality and dreams. Transposing hand speech in a unique way, this young artist points to openness and candor which all of us often miss.

Maja Zivanic, journalist and art critic