FRAZEOLOGIZMI

Vladimir Sekulić
FRAZEOLOGIZMI

23. novembar – 06. decembar 2018. 
transformArt gallery
Svetog Save 8, 11000 Belgrade

Izložba “Frazeologizmi“, Vladimira Sekulića, proistekla je iz dugogodišnjeg autorovog istraživanja jedinstvenih i ustaljenih jezičkih izraza u našem govornom području. Obuhvata radove u više različitih likovnih medija, nastale u periodu od 2008. do 2012. godine. Izložba je premijerna jer najveći deo ovog opusa do danas nije nigde predstavljen. Sačinjavaju je radovi koji prikazuju idiome: Mrka kapa, Dno dna, Kurac na biciklu, Presipanje iz šupljeg u prazno i Pičkin dim.