Vladimir Mojsilović

Vladimir Mojsilović (link to Artist Profile)
BOXING MATCH 
(all caps)
08. decembar  (insert actual date)
transformArt gallery
Svetog Save 8, 11000 Belgrade

Nakon nezvaničnog cenzurisanja gotovo polovine postavke, kao i kataloga u okviru izložbe „Mali građanski razgovori u rukavicama“ u galeriji Narodne banke Srbije, umetnik Vladimir Mojsilović je odlučan da ova dela i publikaciju, koji su na taj način osuđeni i stigmatizovani, predstavi svima koji su spremni na jezgrovit, kratak dijalog sa umetnikom u građanskim bokserskim rukavicama od 12 oz (unci).  Slike autora su tiho odbijene, uz izgovor da sadrže društvenu kritiku, da se rugaju nacionalnoj moneti, a naročito se drsko poigravaju sa evropskim vrednostima i samim tim otvoreno istupaju iz državnog diskursa evrointegracija. Suočen sa uvredljivim marginalizovanjem umetnosti, ravnodušnošću građana, nepostojanjem istinske publike i tržišta, feudalnim odnosima u balkanskoj kulturi, medijskim i institucionalnim ignorisanjem, dakle jednoj sveobuhvatnoj nevidljivosti umetnika na ovim prostorima, Mojsilović odlučuje da zauzme pasivno agresivni stav i pokuša da izađe iz senke „Bitnih političkih i nacionalnih pitanja“. Javnost je pozvana, uz kustose, umetnike, publiku, da se obračuna sa umetnikom, da okuša snagu superteške kategorije stvaralačke ličnosti Mojsilovića, van malicioznih tračeva i nezvaničnih osuda u diskreciji institucionalnih kuloara.
Koja je cena građanskih razgovora? Umetnika su pesničili: Lazar Sakan, New Moment galerija, Saša Balanesković, predsednik chi gong federacije Srbije, Ružica Šulem, pedijatar i Milan Ćuk, likovni umetnik.