AT 3 AM

Ivan Blažev
AT 3 PM

19.april – 26.april.2018.
transformArt gallery
Svetog Save 8, 11000 Belgrade

“… u stvarno mračnoj noći duše uvek je tri sata ujutru, dan za danom. U to doba, tendencija je odbijanje suočavanja sa stvarima što je više moguće, povlačenjem u infantilan san – ali čovek je konstantno trgnut iz tog sna zbog raznih kontakta sa svetom”- piše F. Scott Fitzgerald u svojoj knjizi “The Crack -up”. Pozajmljujući naslov i temu iz ovog citata, projekat “U tri ujutru” se odnosi na ovo određeno vreme dana, ali ne kao indikaciju vremena kada su fotografije snimljene, več kao parametar duhovnog stanja i vremena u kojem živimo.

Pod nazivom “SK-2014” u proteklih nekoliko godina veliki broj statua, spomenika, zgrada i fasade neoklasicističke i barokne arhitekture nikli su kroz grad. Kao rezultat ovog tekućeg projekta, Skoplje je izgrađeno, srušeno, obnovljeno, pokriveno i prikriveno, dobijajući neprepoznatljiv lik. Međutim, ovo “uljepšavanje” ide mnogo dublje ispod površine.
“SK-2014” je revizionistički projekat koji revidira istoriju grada i redefiniše identitet. Iako puno debatiran i sa snažnom međunarodnom i lokalnom opozicijom, projekat se nastavio, duboko urezujući kroz Skopski gradski pejzaž.

“U 3 ujutru” je lična fotografska naracija konfrontacije, transformacije i intimne borbe, dokumentiranje traume od naglih promena lica grada. Fotografisanje ove promene urbanog pejzaža, kao i ljudskog I kulturnog pejzaža unutar urbanog, predstavlja način traženja smisla i suočavanje sa novom realnosću grada. To je način istraživanja Skoplja, pronalaženje puta kroz novi pejzaž i pokušaj da se razume njegovo novo lice, nove kože i ono što je ispod nje. To nije projekat o dokumentiranju samih faktičkih promena, već je serijal fotografija nastalih pod psihološkom i duhovnom uticaju promjena i potragu za osećanjem identiteta i zajednice u novom pejzažu. “U 3 ujutru” predstavlja lični pogled fotografa u sećanja, promene i socio-politički uticaj na pojedinca i zajednicu.