Milan Antić

Milan Antić [

Milan Antić (Beograd, 1984), diplomirao na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine, odsek slikarstvo. Doktorirao 2018. godine na istom fakultetu. Radovi Milana Antića do sada su, u okviru grupnih postavki od 2006. godine, bili predstavljeni na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Učesnik je više umetničkih radionica i rezidencijalnih boravaka internacionalnog karaktera (Pariz, Minhen, Solun, Sofija, Beograd). Samostalno izlaže od 2010. godine: New World, Galerija Reflektor (Užice,2021. ), Crteži, Galerija Haos, Laureati Nagrade za crtež „Vladimir Veličković“ (Beograd, 2019. ), Dosijei o svakodnevnom, Galerija Haos (Beograd, 2017. ), Untitled, Umetnički prostor U10 (Beograd, 2016. ), Soma, Galerija FLU (Beograd, 2016. ), Bodies, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja (Beograd, 2014. ), Crteži, Srpski kulturni centar u Parizu (Pariz, 2012. ), Dijalog, Umetnički centar UBSM (Beograd, 2010. ). Autor je niza likovnih intervencija u javnom prostoru. Radovi mu se nalaze u brojnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Njegov rad u oblasti vizuelnih umetnosti je više puta nagrađivan: II Nagrada za crtež Vladimir Veličković, (2018. ), Nagrada za slikarstvo “Rista i Beta Vuksanović, FLU Beograd, (2010. ). Nagrada za crtež Stevan Knežević”, FLU Beograd (2010. ) Od 2011. Počinje da radi na FLU (Beograd) u zvanju asistenta, a od 2014. U zvanju docenta na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

]

(Links to artist’s site and social media)